Kompaktnaja Venjaminova

Koks neliela auguma, vainags kompakts. Nogatavojas VI III vai VII I dekādē.

Produkta grupa: Ķirši
Pieejamība: Lūdzu, zvanīt, lai noskaidrotu