Noteikumi


Vispārīgi noteikumi

Pārdevējs — Kokaudzētava "Bētras" reģ. Nr 41701004535, Ozolnieku novads, Salgales pagasts, LV-3045
Patērētājs — fiziskā vai juridiskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties preci vai izmantot pakalpojumu nolūkam, kurš nav tieši saistīts ar tās uzņēmējdarbību;
Pircējs — persona, kura veic preču iegādi Pārdevēja Interneta veikalā. Pircējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kura nav Patērētājs;
Prece — jebkura lieta, kuru Pārdevējs piedāvā vai pārdod Patērētājam caur šo interneta vietni;
Ražotājs — persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros izgatavo vai atjauno preci pārdošanai vai uzrāda sevi kā Ražotāju, norādot (marķējot) uz preces vai tās iesaiņojuma vai preces tehniskajā pasē savu nosaukumu (firmu), vārdu, uzvārdu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi;
Normatīvie akti — Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu”, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Civillikums, Komerclikums un citi saistošie normatīvie akti.
Garantija — Ražotāja, Pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja apliecinājums, ka Prece vai pakalpojums, vai to sastāvdaļa noteiktu laiku saglabās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu un Ražotājs, Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uzņemas papildu saistības, kas nav paredzētas šajā likumā un citos normatīvajos aktos;
Lietošanas noteikumi — Ražotāja vai Pārdevēja norādījumi, kurus ievērojot Prece saglabā lietošanas (izmantošanas) īpašības un pienācīgu kvalitāti, kā arī nerada apdraudējumu Patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;
Cenas — Interneta vietnē norādītās Preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, par kādu Pārdevējs pārdod Preces caur šo interneta vietni. Cenā nav ietverta maksa par Preces piegādi;
Interneta vietne — Pārdevēja interneta vietne www.betras.lv;
Puses — Pārdevējs un Pircējs.
Vispārējie noteikumi un nosacījumi — šie noteikumi (Interneta vietnes vispārējie noteikumi un nosacījumi).
1.Vispārīgie noteikumi
1.1.Šie noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.
1.2.Pirms uzsākt Interneta vietnes lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Interneta vietnes lietošanas noteikumiem.
1.3.Uzsākot Interneta vietnes lietošanu, lietotājs piekrīt ievērot šos Noteikumus.
1.4.Pārdevējs var daļēji vai pilnībā dzēst, mainīt, papildināt informāciju Interneta vietnē bez iepriekšējas brīdināšanas.
1.5.Apskatāmo preču attēli un apraksts var nedaudz atšķirties no piedāvātās Preces.
2.Patērētājs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai, ja Prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās izmantošanas apstākļu robežas.
3.Apmaksa
Preces apmaksa ir iespējama veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu ar Visa vai MasterCard maksājumu karti vai izmantojot internetbanku
4.Strīdu risināšana
No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvi akti.


Piegādes noteikumi

Piegāde Jelgavā virs 10 EUR – bez maksas
Piegāde Jelgavas apkārtnē pasūtījumiem virs 50 EUR bez maksas
Pasūtījuma apstrāde un preces piegāde tiek nodrošināta darba dienās darba laikā (10:00 – 17:00)
Piegādes laiks atkarīgs no pasūtījumu skaita un izvēlētās piegādes metodes. Pēc pasūtījuma pārdevējs sazinās ar pircēju, lai precizētu piegādes informāciju.
Ja adresātu nevar sazvanīt un viņa nav mājās, pasūtījums tiek atgriezts Pārdevējam, un atkārtoti piegādāts pēc norādītās adreses citā laikā (papildus piemaksa par piegādi)
Pasūtījumus, kurus Jūs veicat ārpus mūsu darba laika, apstrādāsim nākamā dienā.


Atgriešanas noteikumi

Pircējiem, kuri vēlas atgriezt preci, jāsazinās pa e-pastu uldis.gross@betras.lv, nosūtot aizpildītu atgriešanas iesniegumu, norādot atgriešanas iemeslu, un pievienojot preces attēlu.
Preci iespējams atgriest 2 dienu laikā pēc saņešanas.
Atgriešanas izmaksas sedz pircējs.
Atgriešanas veidlapa


Privātuma politika

1.Vispārīga informācija
1.1.Šī Konfidencialitātes politika ir skaidro kā Kokaudzētava "Bētras" reģ. Nr 41701004535, Ozolnieku novads, Salgales pagasts, LV-3045 (turpmāk – Pārdevējs) apkopo, izmanto un apstrādā personisko informāciju, kuru Pircējs sniedz Pārdevēja Interneta vietnē.
1.2.Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz Pārdevēja interneta lapu betras.lv (turpmāk – Interneta vietne), kura pieder un kuru pārvalda Pārdevējs.
1.3.Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz Pircēju jeb šīs Interneta vietnes lietotāju personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.
2.Datu ieguve un izmantošana
2.1.Par personas datiem uzskatāma informācija, kuru ar Pārdevēja un Pircēja piekrišanu Pārdevējs saņem no Pircēja, lai izpildītu noslēgtā līguma noteikumus, ka arī, lai turpmāk sazinātos ar Pircēju.
2.2.Pircēju datu iegūšana notiek tad, kad Pircējs sniedz kontaktinformāciju vai citus datus šajā Interneta vietnē.
2.3.Visi Pircēja personiskie dati ir konfidenciāli, izņemot gadījumus, kas ir aprakstīti normatīvajos aktos.
2.4.Pārdevējs savāc arī citus datus, kuri nav attiecināmi uz konkrētu personu — dzimums, vecums, saziņas valoda, atrašanās valsti — kuri tiek vākti tikai statistikas nolūkos.
2.5.Izmantojot iegūtos datus, Pārdevējs var informēt Pircēju par precēm, notikumiem un jaunumiem, kas ir saistīti ar Interneta vietni.
2.6.Jebkurā laikā Pircējs var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta, ja nevēlas saņemt informāciju par preci, notikumiem un jaunumiem.
2.7.Pircēja dati tiek izmantoti veicot preču piegādi un pildot saistības, kas izriet no preču pirkuma līguma.
2.8.Pārdevējs apņemas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu pienācīgu datu drošību.
3.Piekļuve datiem
3.1.Pārdevējs var atklāt Pircēju datus, ja ir pamats uzskatīt, ka:
3.1.1.šī informācija ir nepieciešama, lai identificētu, konstatētu vai uzsāktu tiesiskas darbības pret kādu personu, kura var nodarīt jebkādu kaitējumu citai personai vai arī Pārdevējam, apdraudot tās tiesības, īpašumu vai darbību, kā arī pakļaut šādiem un līdzīgiem riskiem citus šīs Interneta vietnes lietotājus un/vai personas;
3.1.2.tas jādara ņemot vērā normatīvo aktu prasības, vai gadījumos, kad to pieprasa kompetentas iestādes.
3.2.Pircējam, iesniedzot rakstisku pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:
3.2.1.kādas ziņas par viņu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad tika veiktas pēdējās datu izmaņas;
3.2.2.kādam mērķim tika veikta datu apstrāde, ziņas par datu saņēmējiem.
4.Interneta Protokola adrešu izmantojums
4.1.IP adrese ir skaitļu virkne, kas automātiski tiek piešķirta datoram ik reizi, kad lietotājs pieslēdzas savam interneta pakalpojumu sniedzējam, pēc šīs IP adreses var automātiski identificēt lietotāja datoru.
4.2.Pārdevējs var apkopot šīs adreses sistēmas administrācijas un tīmekļa vietnes audita nolūkos. Pārdevējam nav mērķa pievienot lietotāja IP adresi viņa personu identificējošajai informācijai, kas nozīmē to, ka ikviena lietotāja sesija tiek reģistrēta, bet pats lietotājs paliek anonīms.
4.3.Pārdevējs var izmantot šīs IP adreses ar mērķi identificēt vietnes lietotāju situācijās, kad tiek uzskatīts par nepieciešamu nodrošināt viņu uzvedības atbilstību vietnes lietošanas nosacījumiem vai arī aizsargāt Interneta vietni vai citus lietotājus.
5.Sīkdatnes
5.1.Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas sniedz informāciju par to, cik bieži lietotājs apmeklē interneta vietni un ko tieši lietotājs dara savu sesiju laikāa. Sīkdatnes nesatur nekādu personu identificējošu informāciju, bet, ja lietotājs šādu informāciju sniedz pats tad, šī informācija var tikt apvienota ar datiem, ko satur sīkdatne.
5.2.Pārdevējs lietotāju datoru pārlūkprogrammās var ievietot sīkdatnes.
6.Drošība
6.1.Pārdevējs izmanto drošas datu sistēmas un nepieciešamības gadījumā ir gatava veikt arī papildus drošības pasākumus, lai aizsargātu lietotāju datus no pazušanas, ļaunprātīgas izmantošanas un pārveidošanas.
6.2.Piekļuve interneta vietnes lietotāju uzticētajai informācijai ir tikai īpaši pilnvarotiem Pārdevēja darbiniekiem. Pārdevējs veic aizsardzības pasākumus, tomēr nevar pilnībā garantēt, ka nenotiks nekāds datu zudums, ļaunprātīgs izmantojums vai izmaiņas tajos.
7.Saistošie nosacījumi
Uzticot personiskos datus un/vai citu personisku informāciju, Interneta vietnes lietotāji apliecina, ka viņiem ir saistoši šie konfidencialitātes politikas nosacījumi, un viņi atzīst, ka Pārdevējam ir tiesības šajā dokumentā definētajos gadījumos un apmērā rīkoties ar šo informāciju.
8.Izmaiņas
Šie konfidencialitātes nosacījumi var tikt atjaunoti jebkurā laikā, tāpēc lietotāji tiek aicināti regulāri ar tiem izpazīties.