Publicitātes materiāls projektam Nr. 19-00-A01620-000098

Pirmajos divos projekta Nr. 19-00-A01620-000098 "Inovatīvu, konkurētspējīgu krūmcidoniju audzēšanas tehnoloģiju ieviešana un augļu pārstrādes produktu sortimenta paplašināšana" ceturkšņos īstenotas sekojošas aktivitātes.

sk. pielikumu